PROTEÍNOVÁ DIÉTA
bez odborného dohľadu
s on-line poradňou
Exempla trahunt Pokyny pre zverejnenie

Pokyny na zverejnenie ilustračných fotografií a komentárov

Váš e-mail musí obsahovať:

 1. Meno (bez priezviska), Váš vek (alebo rok narodenia), telesná výška, počiatočná hmotnosť a veľkosť oblečenia. Napr. Alena, 35 rokov, 165 cm, 78 kg, veľkosť oblečenia 40
 2. Stručný popis príčin, ako ku vzniku nadváhy prišlo, ako aj popis zdravotných komplikácií (telesných a/alebo psychických), ktoré u Vás nadváha vyvoláva. Hlavná motivácia k zahájeniu redukcie.
  Napr.:
  1. Zlá životospráva s celodenným stresom a maximum jedla v noci ...problémy s chuťou na sladké a neschopnosť odolať pokušeniu jesť každý deň čokoládu...atď.
  2. Zadýchanie sa pri chôdzi po schodoch...depresia z toho ako vyzerám...bolesti veľkých kĺbov pri námahe...vyšší krvný tlak...atď.
  3. Chcem opäť vyzerať ako človek...nechcem si obnovovať svoj šatník kvôli nadváhe...chcem sa viac páčiť partnerovi...atď.
 3. Ilustratívnu fotografiu Vašej postavy pred zahájením redukčného programu DIETALEGRE® (fotografia nesmie pohoršovať, máme na mysli fotografiu s oblečenou postavou).
 4. Stručný popis dosiahnutej hmotnosti, vrátane doby trvania diétneho programu DIETALEGRE®, telesných a psychických pocitov, ktoré jeho dodržovanie sprevádzali a stručný popis toho, ako sa cítite po jeho skončení.
  Napr.:
  1. Dosiahnutá hmotnosť 68 kg (redukcia 10 kg) behom 11 týždňov, z toho 2 týždne 1.ETAPA, 3 týždne 2.ETAPA a 6 týždňov 3.ETAPA.
  2. Pocity behom diétneho programu DIETALEGRE® - prvé dva dni mierny hlad...väčšia zimomravosť behom 1.etapy...atď.
  3. Po skončení sa cítim veľmi dobre...normalizoval sa krvný tlak...zlepšila sa pracovná výkonnosť...nepociťujem žiadnu zmenu oproti počiatočnému stavu...atď.
 5. Ilustratívnu fotografiu Vašej postavy po skončení redukčného programu Dietalegre® (fotografia nesmie pohoršovať, máme na mysli fotografiu s oblečenou postavou).
 6. Celkové hodnotenie programu DIETALEGRE® (známkami ako v škole (1 - 5, kde 1 je najlepšia a 5 je najhoršia):
  Zrozumiteľnosť programu:
  Chuťová kvalita jedál:
  Kvalita poskytovaného servisu (poradňa, doručovanie zásielok, atď.):
  Celkové hodnotenie programu Dietalegre® (teda výsledná známka):
 7. Súhlas s uverejnením zaslaných informácii a fotografií v rubrike EXEMPLA TRAHUNT na www.dietalegre.sk. Do Vami zasielaného e-mailu stačí skopírovať vetu: Týmto súhlasím s uverejnením zaslaných informácii a fotografií v rubrike EXEMPLA TRAHUNT na www.dietalegre.sk, na dobu 1 roku a vyslovujem súhlas s tým, že po uplynutí tejto lehoty bude môj príspevok vymazaný, iba na základe môjho písomného pokynu formou e-mailovej správy adresovanej redakcii www.dietalegre.sk).

Ďalšie dôležité informácie

Fotografií môže byť aj viac (minimálne však dve), spravených štandardným digitálnym fotoaparátom a musia byť – tak ako aj komentáre a súhlas, súčasťou jednej e-mailovej správy.

Redakcia www.dietalegre.sk si vymedzuje právo redakčných úprav zaslaných komentárov (oprava gramatických chýb, krátenie textu) a garantuje zachovanie anonymity (zverejnenie iba krstného mena a veku zasielateľa).

V prípade zverejnenia Vášho príspevku na www.dietalegre.sk , do dvoch týždňov po uverejnení, dostanete darček s mixom proteínových jedál v hodnote 40,- Eur pričom nárok na darček nevzniká zaslaním príspevku, ale jeho uverejnením na www.dietalegre.sk.

E-mail s Vaším príspevkom zasielajte na: dr.trnkovalubica@gmail.com