PROTEÍNOVÁ DIÉTA
bez odborného dohľadu
s on-line poradňou
O nás

O nás

 Pred relatívne krátkym časom, som si s tímom mojich spolupracovníkov osvojil myšlienku, vytvoriť k našej hlavnej lekárskej línii sesterskú on-line bielkovinovú diétu, určenú k samoliečbe („samoredukcii“), s možnosťou konzultácii formou on-line poradne.

 Úspechom tohto projektu, som si v čase jeho zrodu, nebol vôbec istý. Nový diétny program sme nazvali DIETALEGRE® (kde zaznieva španielske slovo „allegre“, ktorého význam je „radostný, veselý“). Opak bol však pravdou a zo zdanlivo neperspektívneho nápadu, sa behom troch rokov, stala neprehliadnuteľná značka na poli internetového obchodu s diétnymi prípravkami.

Predovšetkým musím zdôrazniť, že bez kvality proteínových prípravkov, ktoré ponúkame, bezchybnosti a genialite konceptu formulovaným profesorom Blackburnom a bez záujmu, vernosti a veľakrát aj zhovievavosti našich klientov, by sa tak nikdy nestalo.

Všetkým menovaným, konkrétne výrobcom našich proteínov, kolegovi Blackburnovi, aj Vám, milí klienti a pacienti, patrí naša srdečná vďaka.

MUDr. Miloš Rýc