PROTEÍNOVÁ DIÉTA
bez odborného dohľadu
s on-line poradňou
Predstavenie metódy História a princíp

História a princíp

Za otca bielkovinových diét je všeobecne považovaný Američan Blackburn, profesor na Harvardskej Univerzite, ktorý už v roku 1973 sformuloval protokol Protein Sparing Modified Fast („bielkoviny šetriace modifikovaný pôst“), ktorým bol položený základ proteínových diét. Krajiny v ktorých prebiehali najrozsiahlejšie štúdie s bielkovinovými diétami a kde sú dnes najrozšírenejšie, sú – popri USA – tiež Francúzsko a Kanada.

Prísun dostatočného množstva kvalitných bielkovín, za súčasnej redukcie prísunu cukrov a tukov, vedie v zdravom organizme k navodeniu zvláštneho metabolického stavu, v ktorého dôsledku :

  • Pochádza k redukcii hmotnosti prevažne na úkor tukového tkaniva, čo je možné objektivizovať meraním na bioimpedančnej váhe
  • je takmer stopercentne chránené svalové tkanivo ako zdroj energie
  • väčšina klientov nemá v priebehu diéty pocit hladu
  • zhruba polovica klientov v priebehu diéty veľmi dobrú, niekedy až mierne euforickú náladu